Klinisch psycholoog of GZ psycholoog Regioteams Leeuwarden

Geplaatst op: 29-03-2021

Om de toename van de complexe problematiek voor onze patiënten binnen onze regio goed te kunnen behandelen gaan wij in de loop van dit jaar integraal samenwerken met experts/ behandelaren uit onze eigen organisatie in nog te vormen regionale teams om zo tot hoog kwalitatieve zorg te komen, zonder organisatorische schotten of andere obstakels. 

We willen ons ontwikkelen tot één netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in - en weer uit kunnen stappen in lopende behandelprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten te bieden. We zijn op zoek naar iemand die hier enthousiast, samen met ons, de schouders onder wil zetten.

Voor de Regioteams Leeuwarden zijn wij op zoek naar een

 klinisch psycholoog of GZ psycholoog
28-36 uur per week


Eén van de behandelmethodieken die wij voor onze doelgroep inzetten is FACT. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-geschoolde medewerkers bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Als gespecialiseerd herstel ondersteunend behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.

Het aantrekkelijke van de nieuwe opzet van regioteams is, dat zowel geprotocolleerde psychologische behandeling wordt geboden (inclusief VIP), als psychologische behandeling in het kader van de FACT-methodiek. Afhankelijk van jouw eigen affiniteit kun je voor beide methodes ingezet worden. Kom gerust een dag meelopen en sfeer proeven. En bel ons als je hierover vragen hebt.


Functie-informatie
:

 • Je bent als regiebehandelaar (mede) verantwoordelijk voor de totstandkoming,  uitvoering en evaluatie van behandelplannen.
 • Je verricht intakes en psychodiagnostisch onderzoek, typeert de zorgvraag en stelt een DSM 5 classificatie op.
 • Je werkt in een multidisciplinair team en voert psychologische behandelingen uit bij individuele cliënten en in groepsverband.
 • Je verwijst cliënten zo nodig door naar andere hulpverleners.
 • Je voert overleg met andere hulp- of zorgverleners en gezins- en relatiecontacten van cliënten als onderdeel van of omtrent de voortgang van de behandeling.
 • Je registreert, rapporteert en voert dossiervorming conform de richtlijnen.
 • Je zorgt voor consultatie en informatie binnen de eigen discipline en/of aan andere disciplines, zowel in- als extern.
 • Je levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het behandelbeleid, het eigen vakgebied en de ontwikkeling van de organisatie in brede zin.
 • Deelname aan in- en externe overlegvormen.

 

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie van een vast dienstverband (voor medewerkers van GGZ Friesland die al een vast dienstverband hebben blijft de rechtspositie ongewijzigd).
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform FWG 70 of FWG 65.
 • Een interessante, dynamische en leuke werkplek, volop in ontwikkeling.
 • Een bevlogen en enthousiast team waar een prettige werksfeer heerst.
 • Voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

Wij vragen:

 • BIG-registratie als KP of als GZ Psycholoog.
 • Affiniteit met de EPA doelgroep (complexe psychiatrische-, somatische- en verslavingsproblematiek).
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van suïcidepreventie.
 • Kennis van middelengebruik en verslavingsgedrag en/ of bereid zijn zich hier in te verdiepen strekt tot aanbeveling.
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire- en ketensamenwerking; affiniteit met herstelgericht werken in de driehoek met patiënt en naasten.
 • Flexibiliteit, humor en creativiteit.
 • Kennis van en ervaring met EMDR, een afgeronde opleiding VGCt is een pre.
 • Een enthousiaste, proactieve en op samenwerking gerichte houding.
 • Integriteit en betrouwbaarheid.
 • Een gezonde dosis relativeringsvermogen, stressbestendigheid en een flexibele en creatieve instelling.
 • Je bent in het kader van de outreachende werkzaamheden in het bezit van rijbewijs B en een eigen auto.

 Informatie:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Corina Haasnoot, verpleegkundig specialist/ manager behandelzaken, en met Anne Groeneveld, algemeen manager.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?