GGZ Ambulant Verpleegkundige

Geplaatst op: 05-01-2021

Binnen het Expertisecentrum psychiatrie en Licht Verstandelijke Beperking (LVB) werken verschillende hulpverleners die veel met elkaar samenwerken: psychiaters, GZ-psychologen (i.o), een psychotherapeut, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en een systeemtherapeut. Ons team hanteert een interdisciplinaire aanpak en kijkt niet alleen naar wat niet goed gaat. Wij onderzoeken waarom sommige dingen zo lastig zijn, kijken hoe dat komt en wat iemand nodig heeft, zodat het wat beter lukt. Daarnaast kijken we ook naar waar mensen juist goed in zijn, zodat ze meer in hun kracht gezet kunnen worden. Onze hulp is voor iedereen anders. Eerst komt er een gesprek, dan bekijken we welke klachten er zijn en waar iemand graag bij wil worden geholpen. Samen maken we dan een herstelplan. Tijdens de behandeling zijn er gesprekken, worden er mogelijk medicijnen voorgeschreven en is er vaak sprake van therapie. Een behandeling bij het expertisecentrum LVB kan drie maanden tot anderhalf jaar duren. In 2021 zal het Expertisecentrum LVB integraal onderdeel worden van de regioteams voor volwassenen van 25 – 65 jaar.

Voor het Expertisecentrum psychiatrie en LVB, zoeken wij per 1 maart 2021 een:

GGZ ambulant verpleegkundige
24 - 32 uren per week

Omdat een van onze collega’s start met de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen GGZ Friesland zoeken wij een nieuwe collega! Onze nieuwe collega komt, als dat nodig is, bij iemand thuis of op het werk. Samen bekijken we welke dingen iemand moeilijk vindt en of daar genoeg hulp voor is. De verpleegkundige helpt iemand ook om thuis of op het werk te oefenen met lastige situaties. Hij/zij kan ook gesprekken hebben met belangrijke mensen om de patiënt heen. In deze functie van verpleegkundige werk je dus flexibel: vanuit huis, op een locatie van GGZ Friesland of je bent op pad in de provincie voor een contact bij iemand thuis, op het werk of bij een ketenpartner.

Functie-informatie:

 • je biedt zorg aan patiënten die in behandeling zijn van het Expertisecentrum psychiatrie en LVB;
 • je bent bereid om je expertise te delen met collega’s (van andere teams), je bent beschikbaar op consultatieve basis zodat goede patiëntenzorg verleend kan worden;
 • je draagt bij aan de uitvoering van behandelplannen door middel van het methodisch werken;
 • je begrijpt de visie op herstelondersteunende zorg, de inbedding daarvan in de (maatschappelijke) context en past een aansluitende houding toe;
 • je draagt zorg voor een veilig en herstelgericht behandelklimaat, waar herstel ondersteunende zorg in combinatie met het medisch model als uitgangspunt wordt gehanteerd en waarbij de intensieve samenwerking met (ambulante) ketenpartners vereist is om een snelle terugkeer en verdere stabilisatie in de thuissituatie mogelijk te maken;
 • je hebt een proactieve houding om knelpunten in de zorgverlening te signaleren en doet actief voorstellen ter verbetering;
 • je beheerst diverse bejegeningsmethodieken die passend zijn voor onze doelgroep en zet deze gepast en gecontroleerd in;
 • je observeert onder tijdsdruk en komt tot een adequate interpretatie;
 • je hebt de kennis en kunde om risico-taxaties te maken;
 • je kunt hoofd- en bijzaken snel onderscheiden en daarop anticiperen;
 • je werkt intensief in interdisciplinair verband samen;
 • je hebt grondige kennis van wet- en regelgevingen die relevant zijn en kunt deze materie op een begrijpelijke manier vertalen naar patiënten en naasten;
 • je bent op de hoogte van de afspraken met ketenpartners en levert een actieve bijdrage aan een goede samenwerking met hen;
 • je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen in situaties met als doel een open houding in contact naar anderen uitstralen, uitnodigend zijn, vertrouwen opwekken om wederzijds contact te bevorderen;
 • je kunt snel schakelen en reflecteren op je eigen handelen en je rol tijdens alle voorkomende situaties om je handelingsrepertoire ter plekke aan te passen zodat je in jouw contact blijft aansluiten bij de ander;
 • je neemt deel aan werk- en projectgroepen en draagt daarmee actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie.

 

Wij vragen ambulant verpleegkundigen wie over de volgende competenties beschikken:

 • Je beschikt over een op de functie gerichte opleiding op HBO niveau en je bent als verpleegkundige BIG geregistreerd;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de psychiatrie;
 • Je hebt ervaring met psychiatrie en LVB;
 • Je kunt (verpleegkundig) methodisch werken;
 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kunt zelfstandig je eigen werkzaamheden plannen en uitvoeren en kunt in teamverband werken;
 • Je hebt een groot oplossend vermogen;
 • Je bent proactief en tactisch;
 • Je hebt een aanpassend vermogen in een dynamische werkomgeving;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent flexibel, innoverend, besluitvaardig, hebt humor en bent creatief.

 

 

Wij bieden:

 • arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;
 • inschaling in functiegroep FWG 50;
 • een contract voor bepaalde tijd tot 1 maart 2022 (voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland is dit onbepaalde tijd);
 • een werkomgeving waarin volop mogelijkheden zijn voor professionele ontwikkeling.

 

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wytske Posthuma, algemeen manager, telefoonnummer 06 53 80 02 88. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken vinden online plaats op vrijdag 15 januari via Microsoft Teams.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?