Geestelijk Verzorger

Geplaatst op: 02-10-2020

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De herstelvisie is leidend in onze organisatie. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten en in de veerkracht van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel, leg je samen af. Wij zijn per direct op zoek naar een collega die ons team 'Geestelijke verzorging' komt versterken:

Geestelijk verzorger
met hart voor de mensen die ons het hardste nodig hebben
24 uur per week

 
Het team in de organisatie
Het team 'Geestelijke verzorging' van GGZ Friesland ondersteunt cliënten -individueel en in groepsverband- bij levensvragen en betekenisgeving. Ook in het netwerk van de cliënt en binnen onze eigen organisatie streven we naar een breed draagvlak voor deze existentiële zorg. We werken ‘territoriaal’, per locatie, waar we met name aanwezig zijn voor cliënten in ‘klinische setting’. Voor de locaties in Zuidwest-Friesland zijn we nu op zoek naar een nieuwe collega. Ons team bestaat uit 4 Geestelijk verzorgers. In de eerste plaats willen we ruimte bieden voor levensverhalen, waarin psychiatrische kwetsbaarheid vaak een belangrijke rol speelt. Onze eigen levensbeschouwelijk achtergrond biedt ons hiervoor intrinsieke motivatie, maar staat in het contact niet voorop. Om bij specifieke religieuze vragen door te kunnen verwijzen, hoort het leggen en onderhouden van contacten met (levensbeschouwelijke) instellingen en kerkelijke gemeenten ook bij onze rol in de organisatie.

Wat vragen wij:

 • Je beschikt over een voltooide academische opleiding Theologie, Religiewetenschappen, of Humanistiek, afstudeervariant of specialisatie 'Geestelijke verzorging';
 • Je weet jezelf geworteld in jouw eigen levensbeschouwelijke traditie en je laat je inspireren door kleine en grote verhalen van mensen;
 • Je bent in staat bronnen aan te boren, voortkomend vanuit de levensbeschouwing van de cliënten die jij begeleidt;
 • Je hebt affiniteit met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en bent in staat jezelf in hun complexe problematiek te verplaatsen en deze te verdragen;
 • Je bent iemand die aandacht heeft voor de mens achter de cliënt. Een praktisch uitvloeisel daarvan bestaat uit het faciliteren van moreel beraad;
 • Je hebt een open houding, die getuigt van de wens tot samenwerking met anderen;
 • Je kunt zelfstandig werken en je werkt ook gemakkelijk multidisciplinair;
 • Je voelt aan wanneer vanuit jouw locatie onderwerpen teruggekoppeld en afgestemd dienen te worden binnen het team ‘Geestelijke verzorging’;
 • Je staat als persoon onbevooroordeeld, integer en reflectief in werk en leven;
 • Je bent initiatiefrijk, denkt in mogelijkheden en bent bereid bij te dragen aan beleidsimplementatie en -ontwikkeling voor de dienst geestelijke verzorging en de organisatie als geheel;
 • Je bezit voor de functie relevante werkervaring;
 • Je bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van de SKGV;
 • Je bent in bezit van een rijbewijs.

Wat bieden wij:

 • Een dynamische, afwisselende functie op het snijvlak van psychiatrie en zingeving;
 • Een bevlogen en betrokken team met een open werksfeer;
 • Een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie de duur van 1 jaar;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, salaris conform FWG 65;
 • Een herstelgerichte organisatie met ook ruimte voor eigen professionele ontwikkeling.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?