Systheemtherapeut

Geplaatst op: 23-09-2020

Polikliniek Forensische Psychiatrie
De polikliniek Forensische Psychiatrie is onderdeel van de ambulante tak van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland. We bieden multidisciplinaire specialistische zorg voor mensen met (dreigend) delictgedrag. Patiënten die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten kunnen in aanraking zijn gekomen met justitie waarna ze aangemeld worden door de reclassering voor een behandeling bij de poli FP. Een deel van de patiënten met (dreigend) delictgedrag kan ook via de huisarts verwezen worden.

De poli FP behandelt onder andere volwassenen met agressieproblemen, problemen met huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn adolescenten die in aanraking zijn gekomen met justitie en gedragsproblemen welkom. De poli FP is in het forensisch werkveld strevend naar continue verbetering van de zorg die zij biedt. Zie streeft naar het inzetten van geïntegreerde forensisch psychiatrische zorg die aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Zij hecht bovendien veel waarde aan het investeren in samenwerkingsverbanden met belangrijke ketenpartners in de zorg. Ervaringsdeskundigheid, betrekken van naasten en een systemische aanpak staan bij ons hoog in het vaandel. Binnen de polikliniek Forensische Psychiatrie, locatie Hege Wier Leeuwarden, zoeken wij een enthousiaste collega in de functie van:

Systeemtherapeut
24 - 36 uur per week


In deze functie werk je binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team met psychiaters, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialist, SPV, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige en opleidelingen in de diverse disciplines.

Functie-informatie:

 • fungeert als regelbehandelaar volgens de uitgangspunten van het professioneel statuut van GGZ Friesland;
 • is medeverantwoordelijk voor totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen in samenwerking met de patiënt, systeem  en multidisciplinair team;
 • verrichten van systeemdiagnostiek en -behandeling;
 • geeft vanuit eigen professie inhoud aan ontwikkelingen op het gebied van zorgprogramma’s en behandelbeleid van de afdeling;
 • registreert, rapporteert en vormt het dossier conform richtlijnen;
 • draagt zorg voor volledige, tijdige en juiste registratie in het patiëntendossier en productieregistratie;
 • is proactief in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen de onderdelen van GGZ Friesland en ketenpartners;
 • deelnemen aan MDA++ samen met de betrokken ketenpartners;
 • werkt samen met andere disciplines binnen een multidisciplinair team en andere afdelingen;
 • voert complexe systeemtherapeutische behandeling van het systeem uit binnen de kaders van het behandelplan;
 • ondersteunt en coacht het team op gebied van systemische benadering;
 • leidt zelfstandig of als co-therapeut groepstherapieën, waarbij psychotherapeutische deeltechnieken, zoals directieve, systeem- en seksuologische technieken worden toegepast.

Wij vragen:

 • systeemtherapeut, NVRG gekwalificeerd;
 • een resultaatgerichte en oplossingsgerichte, enthousiaste, professional die graag werkt met ingewikkelde problematiek en onder druk daadkrachtig  en weloverwogen kan handelen;
 • zelfstandig, flexibel en gestructureerd kunnen werken binnen een multidisciplinair team en ketenzorg;
 • reflectief vermogen, humor, stressbestendig en relativeringsvermogen;
 • een attitude gericht op coaching, ontwikkeling en vernieuwing;
 • extern een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren binnen de ketenzorg.

 

 

Wij bieden:

 • een werkplek binnen een enthousiast en gedreven team dat intensief samenwerkt met elkaar;
 • een open cultuur waarin leren en ontwikkelen een belangrijke rol heeft;
 • een uitdagende baan met een veelzijdigheid aan werkzaamheden;
 • mogelijkheid tot werken op de avondpoli;
 • mogelijkheden je verder te ontwikkelen zowel in de dagelijkse praktijk van het werk als door het volgen van training en intervisie;
 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland);
 • inschaling en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ in FWG 60;

 
Informatie en sollicitatie:
Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Marieke Hoogeveen, algemeen manager Polikliniek FP en Forensisch FACT, telefoonnummer 06 – 83126567.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?