Psychomotore therapeut Traumaverwerkingskliniek en DGT deeltijd

Geplaatst op: 15-06-2020

GGZ Friesland is een daadkrachtige organisatie, innovatief, betrokken en bruisend van kennis en energie. Wij zetten ons vol overtuiging in voor de mensen in Friesland die ons het hardst nodig hebben. Onze medewerkers zijn waar de patiënt en diens omgeving dat nodig hebben. Wij bieden hoogwaardige psychiatrische zorg. Dat vraagt om veerkrachtige en gemotiveerde professionals die zich blijven ontwikkelen in het voortdurend veranderende werkveld.

De teams van de traumaverwerkingskliniek en DGT deeltijd zijn op zoek naar een psychomotore therapeut voor 24-36 uur per week.

De traumaverwerkingskliniek bestaat nu 5 jaar en is uniek in Nederland. We bieden multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aan patiënten met ernstige traumastoornissen in de vorm van PTSS met comorbide ernstige emotieregulatieproblematiek. De behandeling vindt plaats binnen een keten van poliklinische, individuele en groepsbehandeling. Ontwikkelingen zijn gericht op nauwe samenwerking met andere behandelprogramma’s en focus op patiënten met ernstige en complexe problematiek.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een methodiek die wordt ingezet bij patiënten met ernstige emotie-regulatieproblemen, suïcidaliteit en zelfbeschadigend gedrag. Naast het aanleren van meer effectief gedrag is mindfulness en een eigen vorm van intervisie specifiek voor deze methodiek. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in scholing en inbedding binnen de organisatie van DGT. Er is nauwe samenwerking met andere zorgprogramma’s zoals afdeling Traumastoornissen, het Jongvolwassenencircuit (JVC) en FACT. Daarbij is de opdracht vanuit ontschotting, naast een centraal behandelaanbod, specialistische behandeling in de regio in te zetten.

Functie-informatie:
De psychomotorisch therapeut levert (zowel individueel als in groepen) vanuit eigen deskundigheid behandeling aan patiënten binnen de teams. Hierbinnen is er een nauwe samenwerking met de regel- en regiebehandelaar. Tevens draagt hij/zij bij aan de diagnostiek van de patiënt en draagt zorg voor PMT-behandeling. De psychomotorisch therapeut levert rapportage, zowel mondeling als schriftelijk. In sommige gevallen gaat deze rapportage ook naar ketenpartners.

Wij vragen:
•    Een door de NVPMT erkende PMT-opleiding op bachelor HBO-, master HBO- of master WO niveau;
•    Lid van de NVPMT of bezig het lidmaatschap te verwerven; 
•    Ingeschreven zijn in het Register Vaktherapeutische Beroepen, dan wel actief bezig met de registratie;
•    Bereidheid tot flexibele werktijden;
•    Wijzigingen bijhouden binnen het vakgebied en beoordelen op hun toepasbaarheid binnen de eigen organisatie. Bijdrage willen bieden in het doen naar onderzoek naar toepasbaarheid van interventies binnen het vakgebied;
•    Een sterk ontwikkelde affiniteit met de doelgroep;
•    Een klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking;
•    Een zelfstandige en een proactieve houding;
•    Flexibiliteit en inventiviteit in het omgaan met crisissituaties;
•    Kennis van herstel ondersteunende zorg.

Wij bieden:
•    Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor medewerkers van GGZ Friesland. Voor externe kandidaten is gebruikelijk om na een jaar het dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband.
•    Inschaling in FWG-functiegroep 55;
•    Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.


Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karianne Riks, manager behandelzaken van het zorgprogramma Traumastoornissen, met Afke van der Hoek, psychotherapeut voor het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen, en Sjaak van Berkel, algemeen manager.

De sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?