Ervaringsdeskundige

Geplaatst op: 05-11-2020

De afdeling Forensische Psychiatrie is er voor mensen die (dreigend) grensoverschrijdend of strafbaar gedrag vertonen. Denk hierbij aan agressief delictgedrag (zoals huiselijk geweld), seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedendelictgedrag), vermogensdelictgedrag (oplichting en kleptomanie) en ander soort delictgedrag, zoals pyromanie (brandstichting) en stalking.

De patiënten gaan telkens weer de fout in en weten niet hoe ze moeten stoppen. Het kan ook zijn dat ze voor het eerst in aanraking zijn gekomen met delictgedrag. Dit zijn de zogenoemde ‘first offenders’. Ze hebben onvoldoende grip op de situatie gehad en voelen zich onbegrepen. Ook heeft het gedrag ervoor gezorgd dat ze met politie of justitie in aanraking zijn geweest of dit dreigen te komen. Naast het grensoverschrijdende gedrag hebben patiënten van de afdeling Forensische Psychiatrie last van psychische klachten. Zo kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek of stemmingsklachten. Deze klachten kunnen een risicofactor zijn voor het in stand houden van het delictgedrag. Verder kan er sprake zijn van sociaal maatschappelijke problemen, zoals geldzorgen, geen stabiele leefomgeving of geen werk en inkomen. De meeste patiënten worden door de reclassering aangemeld voor een verplichte behandeling als onderdeel van een vonnis. De afdeling Forensische Psychiatrie biedt hulp tijdens én na detentie. Een behandeling kan ook in een ‘vrijwillig kader’ gevolgd worden. In dat geval kan de patiënt doorverwezen worden door een huisarts, reclassering, medisch specialist of bedrijfsarts.

Voor de forensische psychiatrie van GGZ Friesland zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven:

Ervaringsdeskundige
32 uur

De vacature kan, afhankelijk van de reacties, ingevuld worden door 2 personen die de uren verdelen over de twee teams (ambulant en klinisch).

Functie-informatie:

 • Je observeert, begeleidt en ondersteunt patiënten bij hun dagelijkse werkzaamheden en stimuleert hun zelfredzaamheid. Je bezoekt de cliënten, zoveel mogelijk, in hun eigen sociale omgeving.
 • Je vervult, indien nodig, een brugfunctie tussen familie/naasten, patiënt en hulpverlening met als doel de samenwerking te bevorderen.
 • Je ondersteunt patiënten bij het (her)vinden van de eigen kracht en het vermogen om keuzes te maken. Je schept voorwaarden die bevorderend zijn voor hun herstelproces om op die manier een hernieuwd perspectief op het leven te krijgen.
 • Je stimuleert en ondersteunt patiënten bij het opzetten, onderhouden en/of uitbreiden van hun sociale netwerk.
 • Je ondersteunt patiënten individueel maar bent ook in staat om dit in groepsverband (bijvoorbeeld Herstellen doe je Zelf) te doen.
 • Je kijkt positief kritisch naar de verleende zorg en bespreekt deze binnen het team en geeft, waar nodig, gericht advies.
 • Je bent gedegen op de hoogte van de herstelvisie van GGZ Friesland en brengt dit over op patiënten, familie/naasten en je collega’s.

Wij vragen:

 • Je beschikt over het diploma hbo Ad Ervaringsdeskundigheid (in Zorg en Welzijn) of je rondt deze opleiding binnenkort af met een diploma.
 • Je hebt persoonlijke ervaring met verslaving en/of een psychiatrische aandoening en de behandeling daarvan en hebt hierin zelf een herstelproces doorgemaakt. Eigen patient ervaring binnen de forensische psychiatrie is een pré. In de afgelopen twee jaar ben je niet in behandeling geweest voor delictgedrag, verslavingsproblematiek en of psychiatrische problematiek. Je hebt voldoende afstand van de eigen doorleefde ervaringen.
 • Je kunt de eigen ervaringen toepassen in de begeleiding van patiënten. Je hebt voldoende tact, invoelend vermogen, geduld en creativiteit om patiënten te stimuleren en te activeren tot stappen en/of activiteiten in het kader van hun herstelproces.
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, empathie, flexibiliteit, humor en creativiteit. Daarnaast zijn, gezien de complexe doelgroep, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, grenzen stellen en een consequente houding ook een pré.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en bent in staat samen te werken binnen een multidisciplinair team.
 • Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid die aansluit bij de doelgroep en je hebt een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om te kunnen rapporteren.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en gezien de aard van het werk over een eigen auto.
 • Je beschikt over goede planningsvaardigheden zodat het voor de collega’s in beide teams duidelijk is wanneer je in welk team werkt.
 • Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Wij bieden:

 • Salariëring conform CAO GGZ, inschaling in FWG 40 (mits in bezit van eerder genoemd diploma).
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsenplan en een bedrijfsfitness regeling.
 • Een dienstverband bij GGZ Friesland voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband of een vast dienstverband.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marieke Hoogeveen, algemeen manager, of met Kerah Ninah Lap, coördinator Herstelcentrum Friesland.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?