Manager behandelzaken HIC Heerenveen

Geplaatst op: 22-01-2020

Binnen het organisatieonderdeel Urgent & Intensief bieden de High & Intensive Care (HIC) klinieken te Leeuwarden en Heerenveen zorg aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. De HIC is een acute opnameafdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting tijdelijk nodig is. De behandeling op de HIC is erop gericht om samen met patiënt en naasten de crisis terug te brengen zodat de ambulante behandeling weer veilig vervolgd kan worden. Binnen onze rol proberen wij bij te dragen aan dat de patiënt de eigen regie hervindt en verder kan werken aan zijn/haar. Behandeling op een HIC een intermezzo binnen een ambulant behandeltraject.

GGZ Friesland beschikt over twee HIC klinieken in Heerenveen en Leeuwarden. Voor de High en Intensive Care (HIC) kliniek in Heerenveen zijn we op zoek naar een energieke en enthousiaste Verpleegkundig Specialist óf Psychiater en tevens:

Manager behandelzaken
32 - 36 uur per week


Als verpleegkundig specialist van de HIC kliniek lever je binnen een multidisciplinair team een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van HIC behandeling en zorg. We hebben een unieke combinatie van HIC behandeling en zorg, IHT in de vorm van acute dagbehandeling en thuisbehandeling en daarnaast 7 x 24 uurs crisisdienst in een cluster spoedeisende psychiatrie ondergebracht. Met daarnaast korte lijnen met FACT teams en forensische psychiatrie. HIC behandeling en zorg kan een start zijn van behandeling of een intermezzo in een lopende behandeling en vergt een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners. De HIC is een vast onderdeel in de A-opleiding waarbij er AIOS werkzaam zijn binnen de kliniek. Daarnaast participeert de kliniek in samenwerking met HIC Leeuwarden in de opleiding van Verpleegkundig Specialisten en coassistenten.

Het enthousiaste multidisciplinaire team van HIC Heerenveen timmert hard aan de weg betreffende terugdringen van dwang en drang. Door middel van praktijkonderzoek en vertaling van de HIC normen naar de werkvloer is het ons doel om de geboden HIC behandeling en zorg nog verder te professionaliseren.

GGZ Friesland werkt vooruitstrevend aan realisatie en verbetering van High en Intensive Care (HIC) als onderdeel van het cluster spoedeisende psychiatrie. Een dagelijkse uitdaging vinden de behandelteams van de HIC klinieken in het goed en menswaardig opvangen en behandelen van mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Het werken aan herstel, in samenwerking met de patiënt en diens naasten, is een belangrijk onderdeel van de HIC zorg en behandeling. Het terugdringen van dwang en drang met aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt staat daarbij centraal. Ten slotte heeft GGZ Friesland de ambitie om een nieuwe HIC kliniek te realiseren, we zoeken een gedreven collega die met ons de nieuwe HIC kliniek vorm kan geven.

Functie-informatie:

 • Je wordt ingezet als regiebehandelaar of als behandelaar;
 • Je verricht je werkzaamheden conform het beleid van de GGZ Friesland en passend binnen het professioneel statuut;
 • Je participeert als behandelaar ook in de crisisdienst van GGZ Friesland;
 • Je coacht de teams en draagt bij aan deskundigheidsbevordering;
 • Je verricht wetenschappelijke onderzoek en draagt bij aan beleidsontwikkeling;
 • Je voert farmacotherapeutische en (deel)behandelingen uit;
 • Je bent beschikbaar voor advisering aan collegae;
 • Je vindt uitdaging in actieve participatie in het terugdringen van dwang en drang toepassing en het terugdringen van suïcides;
 • Je levert vanuit jouw professionaliteit een bijdrage aan alle onderdelen van het diagnostiek- en behandelproces;
 • Op- en bijstellen van behandelplannen en leiden van evaluaties en behandelingen;
 • Beschikbaar zijn voor in- en externe consultatie en advisering aan collega’s;
 • Proactief zijn in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen de onderdelen van GGZ Friesland en ketenpartners. 

Als manager behandelzaken:
Ben je in staat bent om - samen met de manager algemene zaken en in afstemming met de directie de HIC klinieken verder te positioneren en door te ontwikkelen. Je geeft op inspirerende wijze vorm te geven aan het coachen van de professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden. Je bent een doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering, waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.

Wij vragen:

 • Een afgeronde opleiding voor Verpleegkundig Specialist of Psychiater;
 • Ontwikkelingsgericht en affiniteit met organisatorische aspecten;
 • Een klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking;
 • Humor, enthousiasme en slagvaardigheid;
 • Bereidheid en flexibiliteit ten aanzien van het werken in de crisisdienst van GGZ Friesland en bent in bezit van een rijbewijs (B).

Wij bieden:
Je krijgt van ons een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij GGZ Friesland zoeken wij samen met jou (binnen de grenzen van de CAO) naar de best passende honorering en ureninzet. We bieden ruimte voor innovatie, zijn deskundig, optimistisch en stimuleren eigen initiatief. In overleg is er bovendien veel mogelijk qua wetenschappelijk onderzoek of aangepaste werktijden in verband met kinderen of andere privéomstandigheden. Er zijn mogelijkheden om scholing te volgen m.b.t. de doelgroep of te participeren in wetenschappelijk onderzoek. Verder bieden we een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Heb je vragen?
Voor inlichtingen over de functie staat Michiel Morshuis (directeur behandelzaken van de HIC klinieken) of Wytske Posthuma (algemeen manager HIC klinieken) je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 - 33 65 604 of per e-mail via: wytske.posthuma@ggzfriesland.nl en michiel.morshuis@ggzfriesland.nl.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?